14064183_10154536308888489_7273202212674459353_n

Couleur Gaudia

Gegroet Studentikoze vrienden, Gaudia gaat ook dit jaar Couleur bestellen. Wil ook jij een Zipfel, Bandknoop, Clubpet of andere Couleur? Dan kan je dit document invullen. Ut Vivat, Crescat, Floreatque Gaudia!

Woensdag 22 maart: Lezingen

Beste broeders der Gaudiaanse bloede, Laat ik beginnen op een trieste noot: na mijn noeste secretarisskills die toegewijd werden aan mijn prachtige puzzelpagina, heb ik nog geen inzendingen gekregen. Dit raakt mij tot in het binnenste van mijn studentikoze ziel, dus vergeef mij als de rest van het verslag hier en daar een deprimerende noot bevat. U weet hoe u mij kan opvrolijken, beste Gaudianen, dus wilt u volgende keer een vrolijker verslag lezen, dan weet u wat u te doen staat: puzzelen!   Het weer buiten wordt langzaam beter, de zon schijnt steeds prominenter en het kwik begint te stijgen, zij het frivool en schuchter. Helaas kan de zon de wolken in mijn binnenste niet verdrijven: een donkere schaduw blijft hangen over mijn gemoedstoestand. Het is met teneergeslagen hoofd dat ik mij naar het Maria-Theresiacollege begeef, een halfuur te laat, want uit bed geraken lukt me nog nauwelijks de

dsc_0502

Woensdag 15 februari: Openingscantus

De Studenticus Lovaniensis is een schuchter en vreesachtig beestje. Hij leeft in duidelijke cycli, waarin hij zich afwisselend dapper en balorig gedraagt om zich te mengen onder zijn soortgenoten, dan weer in stilte terugtrekt om een onzekere winterslaap te houden. Deze twee toestanden, die door experts Semester Lovaniensis en Examens Academicus worden genoemd, wisselen zich ongeveer halfjaarlijks af en eindigen vaak abrupt, waardoor er weinig tijd voor gewenning optreedt. Sinds vorig jaar mengde ik mij onder deze individuen, om hen van dichtbij en in hun natuurlijke habitat te kunnen bestuderen. Ik verdiepte mij in hun rituelen en gebruiken, om zo fijn mogelijk te passen binnen hun rangen. Alleen op die manier, van binnenuit, is het mogelijk de Studenticus Lovaniensis te leren kennen, daar zij zich meestal terugtrekken voor zij die hen agressief en zonder nuance benaderen. Hieronder vindt u een fragment uit mijn dagboek terug. Hopelijk biedt het een waarheidsgetrouwe